Kommunikációs coaching

kommunikációs coaching

Speciális képzéseink között a kommunikációs coaching olyan munkahelyi szituációk megfelelő kezelésére készít fel csoport-, közép- vagy felsővezetőket, illetve bármilyen más szinten álló munkavállalókat, amelyek vagy feszültséggel terheltek vagy hatékonyságnövelést igényelnek. A képzés fókuszában a személyközi kommunikáció áll, de a konfliktuskezelő kommunikáció, a segítő helyzetek retorikája és a fejlesztő-támogató szerep óhatatlanul megkívánja az önismereti, lélektani és pedagógiai szemléletet is. Munkatársaink a kommunikáció világán kívül a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Szakirányú Továbbképzési Szakán és a Magyar Pszichodráma Egyesület képzésein szereztek jártasságot a segítő helyzetek általános kezelésében, amit nemzetközi kommunikációs ismereteik mentén integráltak ebbe a képzésbe.

Kiknek ajánljuk?

 • Menedzserek
 • Csoportvezetők
 • HR-esek
 • Oktatók
 • Gyakorló coach-ok
 • Trénerek
 • Ügyfélszolgálaton dolgozók

Ki vághat bele?

 • Retorikaiskolánk képzési rendjében mindazok, akik az átfogó retorikai fejlesztési ciklusból a szónokképzést sikeresen lezárták vagy legalább a magánbeszélgetések retorikája részig eljutottak. Előnyt jelent a saját élmény önismereti területen és a kiváló szónokképzés elvégzése.
 • Bárki, aki nem végzett nálunk általános retorikai fejlesztést, de rendelkezik saját élménnyel önismereti területen és egy első interjút követően felvételt nyer a képzésre. Az ilyen módon felvettek számára kötelező egy nulladik, magánbeszélgetések retorikájából tartott előzetes alkalmon is részt venni.
 • Egy adott képzési csoportba kontraindikált személyek egyszerre nem nyerhetnek felvételt. Kontraindikációnak számítanak a szoros rokoni kapcsolatok, azonos munkahelyen dolgozók esetében a függelmi viszony.

Milyen hosszú a képzés?

Hatszor 2,5 órás képzésünk nagyjából másfél hónap alatt fut végig. Azok számára, akik a képzési rendünk átfogó retorikai képzésében még nem végeztek szónokképzést, egy nulladik, szintre hozó alkalmon is részt kell venniük a magánbeszélgetések retorikájából (visszacsatolástechnika, EMK, közléssorompók, kompetencia).

Miről szól a képzés?

Konfliktus és agressziókezelési modul

 • Erőszakmentes kommunikáció
 • Érzelmi kommunikáció
 • Empátia
 • Problémafelismerés konfliktus és agresszió esetében
 • Közléssorompók hatékony elkerülése
 • Saját kompetenciahatárok megismerése
 • Énerőfejlesztés
 • Énhatárok megismerése és védelme
 • Asszertív kommunikáció
 • Értő figyelem és aktív hallgatás
 • A lélektani tükrözés kommunikációs modellje

Munkatársak közötti feszültségkezelési modul

 • Problémafelismerés kollégák közötti feszültség esetében
 • Játszmaelmélet és játszmaoldás gyakorlata
 • Feszültségkezelés
 • Kritikus üzenetek adás és fogadása
 • Trauma azonosítás és dialogikus feltérképezés
 • Segítőhelyzetek meghatározása és kommunikációja
 • Direktív és non-direktív szemlélet a segítő helyzetek retorikájában

Hatékonyságnövelési modul

 • Céges folyamatok (soft és hard) kommunikációs különbsége
 • Problémafelismerés a munkatársak és munkacsoportok elakadásában
 • Önbizalom fejlesztése
 • Motiválásgyakorlat
 • Bevonástámogatás és együttműködés gyakorlata
 • Tehetséggondozás

Kedvezményes részvételi lehetőség

Retorikaklubjaink aktív tagjai előnyt élveznek a rangsorolásos jelentkezésnél és a mindenkori árakhoz képest is kedvezményesen vehetnek részt a kommunikációs coaching képzésünkön.

Hogyan tud jelentkezni?

Jelentkezéshez írjon egy érdeklődő ímélt az info@retorikaiskola.hu címre.