Csapatunk

Dr. Nagy Fruzsina vezető retorikatréner

Dr. Nagy Fruzsina

Szeretem a képeket. Valaki tagadja, valaki nem, de elemi erővel hat ránk a vizualitás. Képekkel pedig nemcsak múzeumokban találkozunk, de rólunk is képet alkotnak mások, az öltözékünk, a testbeszédünk vagy a céges prezentációnk alapján. Abban szeretném kísérni a hozzám fordulók fejlődését, hogy önmagukról magabiztos és hiteles képet tudjanak közvetíteni mások felé.

1989-ben születettem Kecskeméten. Gimnáziumi tanulmányaimat a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban végeztem el. A Szegedi Tudományegyetem Magyar- Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány szakán diplomáztam. 2016 és 2018 között pedagógus diplomával és a Semmelweis Egyetem Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú posztgraduális képzéssel egészítettem ki korábbi tanulmányaimat. 2018 nyarától egy éven át az Egyesült Államokban képeztem tovább magamat a kommunikációs ismeretek terén, a Yale University kínálta lehetőségekkel. Kritikákat, tanulmányokat és fordításokat közlök irodalmi folyóiratokban térpoétika és képzőművészet tárgykörében. Érdeklődési területem a „parergonalitás” derridai problematikájára irányuló bölcseleti, nyelvfilozófiai és képzőművészeti hagyomány vizsgálata és továbbgondolása. Doktori fokozatomat ebből a tárgyból szereztem 2020 tavaszán az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában. Saját tréningeinken kívül retorika kurzusokat tartok a Szegedi Tudományegyetem  hallgatói számára is. Szabadidőmben kirándulok és fallabdázom.

Bővebben Dr. Nagy Fruzsináról…

Dr. Hoványi Márton vezető retorikatréner

Dr. Hoványi Márton

Mindenki azt gondolja magáról, hogy képes kommunikálni. Egyetértünk. Retorikatrénerként azon dolgozom, hogy segítsek a képességet készséggé csiszolni mindazokban, akik nem szeretnének csütörtököt mondani a nyilvános beszédhelyzetekben. Hiszek a hozzám forduló emberben, az önkifejezés művészetében és abban, hogy e kettő találkozhat a színpadon vagy a tárgyalóban. Ugyanannyira fontosnak gondolom a klasszikus, ókori retorika és a modern kommunikációs stratégiák ismeretét ahhoz, hogy kísérni tudjam az egész ember fejlődését.

Budapesten születtem 1986-ban. 2010-ben magyartanári, majd összehasonlító irodalomtudományi diplomát szereztem az ELTE BTK-n. A klasszikus retorikával itt ismerkedtem meg latin és ógörög nyelvű tanulmányaim során. Ugyanitt 2017-ben szereztem PhD fokozatot irodalmárként. Teológiai diplomám megszerzése után 2015-ben a PPKE HTK-n doktori tanulmányokat kezdtem, az egyházi szónoklattannal elsősorban itt ismerkedtem meg. 2016-ig, három éven át az MTA fiatal kutatói ösztöndíjasaként foglalkoztam irodalomtudománnyal, majd az ELTE adjunktusaként tettem ugyanezt. Teológiai tárgyakat a PPHF és PPKE óraadójaként tanítok. 2015 őszén egy kutatói ösztöndíj keretében Oxfordban tanulmányoztam az Oxford-stílusú, formalizált viták világát. A 2016-ra megszerzett pszichodráma asszisztensi fokozattal járó tudást elsősorban retorikatrénerként kamatoztatom. Retorikaiskolánkban csoportos és egyéni formában vezetek kommunikációs tréningeket, amelyeken sokféle emberrel foglalkozhattam már a közgazdásztól a matematikuson át az irodaigazgatóig. 2018 nyarától egy éven át az Egyesült Államokban, vendégkutatóként tanulmányoztam a legfrissebb kommunikációs ismereteket és prezentációs technikákat a Yale University-n.

Bővebben Dr. Hoványi Mártonról…

trénerek

Pej András retorikatréner

 Pej András

Az élet tele van változásokkal. Néha nehéz elengedni a megszokásainkat, és új szemszögből nézni a világra, de ahogy a mondás tartja: békés tengeren nem lesz képzett a tengerész. Meggyőződésem, hogy az emberek képesek változni, fejlődni. Képesek “háborgó tengeren” is megállni a helyüket. A célom az, hogy segítsem őket az útjuk során, legyen szó önismeretről, csoportszerepekről vagy a nyilvános beszéd fortélyairól.

1989-ben születtem Budapesten, az életem több szálon is Óbudához kötődik. Végzettségemet tekintve okleveles közgazdász vagyok, diplomáimat a BGE-en és a BME-n szereztem meg, statisztikus-elemző, illetve emberi erőforrás menedzsment szakirányokon. Sok éven át dolgoztam a szakmámban, főleg adatelemzőként, de a számok egzaktsága mellett folyamatosan törekszem a fejlődésre a nehezebben megfogható, emberközelibb ismereteket illetően is. Önkéntesként dolgozva a Magyar Cserkészszövetségben 15 éves tapasztalattal rendelkezem különböző létszámú csoportok vezetésében. Az önkifejezés és a beszédfejlesztés útján sok évvel ezelőtt egy szinkronszínész-képző tanfolyam elvégzése indított el. Hiszem, hogy a személyes retorikánk csak akkor lehet hiteles, ha a saját önismereti kérdéseinkre nap mint nap keressük a válaszokat. Ez a folyamatos fejlődés iránti igény vezetett el a Szónok Születik Retorikaiskolához is, ahol 2017 óta retorikatrénerként dolgozom. A célom az, hogy másoknak segítsek megtalálni, illetve végigjárni a saját útjukat egy sikeres beszéd, üzleti tárgyalás vagy nyilvános vita során.

Bővebben Pej Andrásról…

Berki Júlia retorikatréner

Berki Júlia

A legfontosabb a nyilvános beszédben a hitelesség és az előadó belső szabadságának megtalálása. Abba a szabadságba való megérkezés, hogy lehetek ugyanaz az ember a színpadon, mint aki felkelt reggel az ágyból kócosan, mint aki a barátaival beszélget, mint aki csöndben gondolkodik magában, és mint aki utazik a vonaton. Ez az egyszerű és természetes önmagam nem változik meg és nem alakul át akkor, amikor színpadra lép. Mert egyaránt szeretem és tisztelem a hallgatóságomat és magamat. Nem félek attól, hogy mit gondolnak rólam. Elfogadom, ha izgulok. Tudom, hogy nem kell a legkiválóbb előadónak lennem. Elég nagy öröm és boldogság, ha alapos készülés után csak átadhatom a gondolataimat, és megélhetem, hogy magukkal visznek belőle valamit. Az idáig vezető út sokszor rögös út, mert az igazi szónokká válás valójában a még teljesebb önmagammá válás művészete.
 
2021-ben kerültem a Szónok Születik Retorikaiskolába. A XXI. Országos Egyetemi-Főiskolai Kossuth-szónokverseny díja volt egy Szónokképzésen való részvétel lehetősége. Ezután jött a Kiváló Szónokképzés, amit szintén elvégeztem. 2022-ben kezdtem el a Retorikaiskola Trénerképzését, és azóta trénerként vagyok jelen a közösségben. Régóta foglalkoztat a beszéd művészete. Kilenc éves koromtól egészen az egyetem elkezdéséig közel 50 előadói esemény, vers, próza és szónoklatverseny volt, amin részt vehettem. Számomra a versenyek közül kiemelkedik a Kazinczy-érem, amit  középiskolásként és egyetemistaként is megkaptam. Felsőfokú tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karán végzem 2020 óta. Az egyetem elkezdésekor a hit kérdései és lélektani sajátosságai, valamint a pszichológiai ismeretek elsajátítása került előtérbe. Jelenleg pedig a pedagógia kérdései foglalkoztatnak, ezen a területen próbálok elmélyülni. 
Meghallani, meghallgatni, megérteni, és megadni azt, amire igazán szükség van. Ezt tartom igazán fontosnak és ezek motiválnak engem.

 Bővebben Berki Júliáról…

 

Dömény Gábor retorikatréner

Dömény Gábor

Bővebben Dömény Gáborról…

 

trénereink

Damásdi Nóra beszédtechnika tréner és logopédus

Damásdi Nóra

Meggyőződésem, hogy nem csak kommunikációnk tartalmával, hanem hangunkkal, beszédünkkel is üzenünk a körülöttünk lévőknek, kifejezzük magunkat általa akár mikrofonba beszélünk sokakhoz, akár egyetlen üzleti partnerrel telefonálva. Ezért egy egyszerre hiteles és tudatos előadónak elengedhetetlen, hogy például a hangerejét, beszédének ritmusát és nem utolsó sorban artikulációját megtanulja tudatosan irányítani. Mindezt úgy, hogy közben meg tudja őrizni egyéni hangját, ami összetéveszthetetlenné teszi mindannyiunk megszólalását. Saját hangommal, beszédemmel, annak tudatos használatával végzett munkám, illetve az azóta szerzett tapasztalataim minduntalan erősítik a fejlődés lehetőségébe vetett hitemet, ebben szeretnék másokat is kísérni.

1988-ban születtem Izsákon, gimnáziumi éveimet pedig a közeli városban, Kecskeméten töltöttem. 2010-ben végeztem az alapképzéssel az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar logopédia szakirányán, majd rögtön ugyanitt folytattam a mesterképzést is. 2010 szeptembere óta a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Foniátriai és Logopédiai Szakambulanciáján dolgozom hangképzési zavarok kezelésével. Tanársegédként az ELTE-n logopédus hallgatók beszédtechnikájának fejlesztésével foglalkozom. Doktori képzésem folyamatban van az ELTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában, ahol kutatási témám a hangképzési zavarok logopédiai vizsgálati lehetőségeinek feltérképezése. Ennek kapcsán 2016 októberétől egy évet tölthettem doktoranduszként a regensburgi klinika foniátriai ambulanciáján, illetve az ahhoz kapcsolódó rehabilitációs intézetben. A Retorikaiskola csoportos és egyéni képzésein egyaránt foglalkozom a beszédtechnikai felméréssel, és az ügyfeleink céljai mentén a hangzó beszédképességek fejlesztésén. Szeretnék segíteni abban, hogy a közös munka során sikerüljön megtalálni a hozzánk forduló személy beszédmódját, ami nemcsak erősítheti a kommunikáció hatékonyságát, de végsősoron a legjobban kifejezheti őt magát is.

Bővebben Damásdi Nóráról…

trénereink

Buza Eszter beszédtechnika tréner és logopédus

Buza Eszter

Beszédünk tükröz minket. Személyiségünk, érzelmeink, hangulatunk nyomot hagy beszédünkön, környezetünk pedig feldolgozza a tőlünk érkező információkat. Meggyőződésem, hogy beszédünk, kommunikációnk tudatos fejlesztésével elérhető, hogy a beszélő tökéletesen tükrözze önmagát és szándékát a hallgatóság felé. A logopédiai szakmában töltött időm nagy részében színészek és színészhallgatók oktatásával foglalkoztam 2021-ig. Ez a közös munka meghatározó volt az életemben. A színészképzésben mindig is nagy hangsúlyt fektettek a kifejező beszéd alaki és tartalmi elemeinek fejlesztésére, hiszen a színpadon, filmen, szinkronstúdiókban, de akár egy interjú során is elvárás a tiszta, érthető és hiteles beszéd. Tapasztalatom szerint azonban az élet számos más területén is szükséges az érvényesüléshez az érthető beszéd és a hiteles kommunikáció. Célom, hogy a hozzánk érkező ügyfelek számára közösen találjuk meg az utat, amely személyiségüknek, igényeiknek, elvárásaiknak megfelelő önazonos beszédhez vezet.

1986-ban születtem Pécsen. 2004-ben érettségiztem a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumban, majd a GNM Színitanoda Egyesület Művészeti Szakközépiskolában szereztem színész szakképesítést. Ekkor kezdtem el érdeklődni a beszédtechnika iránt. 2012-ben végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola logopédia szakirányán, majd még ebben az évben folytattam tanulmányaimat a mesterképzésen. 2007-től közel 10 évig oktattam beszédtechnikát a GNM Színitanoda Egyesület Művészeti Szakközépiskolában, kezdetben a gyermek színjátszók részére, később a felnőttképzés hallgatói részére is. Óraadóként dolgoztam a Balassi Bálint Intézetben, ahol fonetikát tanítottam külföldi hallgatók részére, valamint az Athéné Szakközépiskolában, ahol a színész szakképzés keretei között tanítottam beszédtechnikát. Jelenleg a Retorikaiskola mellett a SZ.I.V. Fejlesztő és Oktató központban dolgozom logopédusként, ahol többek közt beszédtechnikát is tanítok.

Bővebben Buza Eszterről…

 

 

trénereink

Bartha Kata oktatásszervező

Bartha Kata

Számomra a kommunikáció az emberi kapcsolatok alapja és mozgatórugója. Fontosnak tartom, hogy a megfelelő stílusban közelítsünk egymáshoz, hogy a másik fél komfortosan és biztonságban érezze magát a párbeszéd során.

Mátészalkán születtem 1983-ban. Szociálpedagógus és andragógus diplomámat a Debreceni Egyetem Gyermek és Felnőttképzési Karán szereztem, ahol később a mesterképzést is elvégeztem, emberi erőforrás tanácsadóként szerezve képesítést. Segítő szakemberként, a kommunikáció mindig meghatározta a munkám eredményességét. Fontosnak tartom, hogy értő figyelemmel hallgassam meg mások kérését, gondolatait és arra kellő nyitottsággal válaszoljak.

Stenszky Cecília szerkesztő, szövegíró

Stenszky Cecília

Mindig is a szó volt a fő eszközöm a világ megismerésében és megértésében: az írott és beszélt szavak, végül a történetek. Mióta ismerem a betűket, olvasok, írok és mesélek úgy, mint ahogy levegőt veszek. Hiszem, hogy a szó, bár sok fontosat elfed, mégis az egyik leghatékonyabb eszköz egymás világát megérteni. És lehet, de szükséges is, hogy tudatosan odafigyeljünk a szavainkra, amelyeket használunk, mind szóban, mind írásban. Ha pedig mindeközben eljutunk egy olyan élményhez, ahol már megszűnnek a szavak — akkor már megérte e világra születnünk. 

1986-ban születtem Veszprémben, és ugyanott érettségiztem a Padányi Katolikus Gyakorlóiskolában. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkarán 2011-ben diplomáztam magyar nyelv és irodalom, valamint néprajz szakon, illetve tanárként, osztatlan képzésben.  Erasmus Ösztöndíjjal eltöltöttem egy szemesztert a turkui Åbo Akademi Universityn a kortárs folklórt tanulmányozva. Magyar nyelv és irodalom diplomamunkám egy kortárs meseregény népmesei hagyományait vizsgálta. Azóta tanítottam magyart középiskolában, emellett több mint tíz éve számos online kulturális lapban publikálok, cikkeket és alkalomadtán könyveket szerkesztek; valamint gyermekem születése óta kortárs mesemondóvá váltam. Nyomtatásban megjelent több versem és egy novellám. A Magyar Cserkészszövetségben 15 évet, a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészségben 6 évet önkénteskedtem. Ezek alatt számtalan olyan képességgel lettem gazdagabb, ami az emberekkel, csoporttal való foglalkozást és együttműködést segíti. 

Végül kikötöttem a szerkesztésnél, a kreatív írásnál és a storytellingnél.