1. Tudatos előadóképzés

A képzési skálánk első állomásaként egy kommunikációs elsősegélycsomagot kínálunk mindazoknak, akik fontos kommunikációs helyzet előtt állnak vagy csak szeretnék elkezdeni fejleszteni magukat a retorika terén, ezt kereszteltük Tudatos eladóképzés névre.

“Mivel azonban nem minden beszélő szónok – s ebben az esetben nem szónokokról van szó -, el kell ismerni, hogy a szónokokat a művészet teszi szónokká, és hogy nem létezett szónoklás a [a retorikai] művészet létrejötte előtt. Így egyúttal cáfolhatjuk annak a vélekedésnek a jogosságát is, hogy az nem művészet, amit valaki anélkül is képes véghezvinni, hogy azt tanulta volna, holott vannak emberek, akik tudnak beszélni, pedig nem is tanulták.”

/Quintilianus, Szónoklattan II/17/11./

Kiknek szól?

 • Azoknak a kezdő szinten lévőknek, akik nyilvános szereplésre vagy egyéb, fontos kommunikációs eseményre készülnek és szeretnének biztos fogódzót az első lépéshez.
 • Azoknak, akik szeretnének professzionális rétorokká válni egy napon, gondolkodnak azon, hogy az utat a Szónok Születik Retorikaiskolában járják be, de a hosszabb távú elköteleződés előtt szeretnék megtapasztalni kicsiben, hogy érdemes-e mellénk tenni a voksukat.
 • Azoknak az újrakezdőknek, akiknek van már saját élményük akár több is a prezentációk vagy téttel bíró megbeszélések előtt, de szeretnék tisztázni, hogy mi az, amit jól csináltak eddig és mi az, amihez másképpen érdemes hozzákezdeni.

Milyen tudást adunk át?

Kezdő szintről alapozó szintű tudásátadást végzünk elméleti és gyakorlati képzésünk által a következő területeken:

 • A test bemelegítése a nyilvános szereplés előtt (nonverbalitás)
 • A “váll-légzés” és a kombinált légzés közötti különbség (vokalitás – elmélet és gyakorlat)
 • Felkészülés az artikuláció nyitottságára – ajakkerekítés és -rés gyakorlása (vokalitás – gyakorlat)
 • Közönség előtti kiállás – a test tartása (nonverbalitás – elmélet és gyakorlat)
 • Szemkontaktus felvétele a hallgatósággal (nonverbalitás – gyakorlat)
 • Az előadás céljához vezető négy alapkérdés (verbalitás – elmélet)
 • Az előadás céljának meghatározása (verbalitás -elmélet)
 • Retorikai visszacsatolás szempontjai (elmélet)
  • verbális – vokális – nonverbális csoportok megkülönböztetése
  • Az előadói lámpaláz legfontosabb jeleinek felismerése önmagunkon és másokon
 • Retorikai visszacsatolás technikája (gyakorlat)

Milyen hosszú a képzés?

Mindössze egyetlen szombati napot kell rászánni, hogy a képzést elvégezze. Általában délelőtt 9 órától 17 óráig tart a képzés, a pontos időtartamot a jelentkezéskor és az aktuális meghirdetésben adjuk meg.

Garantáltan mit kapok a kurzustól?

 1. A felsorolt elméleti tudásanyagot, amit trénereink a legjobb nemzetközi és hazai képzésekből épülve dolgoztak ki.
 2. A retorikai elsősegélycsomagját kézbe is adjuk. Az elméleti tudásanyagról, emlékeztetőként, offline kiosztmányokkal is készülünk, amiket magával vihet a kurzusunk minden résztvevője.
 3. Kezdő gyakorlatokat, amiket hosszú távú önfejlesztésre is alkalmasan adunk át. Ezzel egyúttal betekintést a Retorikaiskola Európában egyedülálló módszertanába és személyesen megismerkedhet trénereinkkel is.
 4. Azoknak, akik a további fejlődés iránt is érdeklődnek, személyes, egyénre szabott retorikai felmérését és visszacsatolást adunk, hogy a képzést követően tisztában legyenek kommunikációs adottságaik erényeivel és fejleszthető területeivel is.
 5. A teljes bevezető képzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak a nap végén, aminek a birtokában továbbléphetnek a képzési rendünk következő, szónoki szintjére.

Hogyan jelentkezhetek?

A következőTudatos előadóképzésünkre itt lehet jelentkezni.

A jelentkezéshez írjon az info@retorikaiskola.hu címünkre. Akár a helyszínen is tud csatlakozni, de ha élni szeretne a korán kelők kedvezményével, ami akár 20%-os árkedvezményt is jelenthet, ezért kattintson minél hamarabb a jelentkezésre.

Bevezető retorikakurzus