Dr. Hoványi Márton

Hoványi Márton

Dr. Hoványi Márton vezető retorikatréner

Szakterületei: klasszikus és modern retorikaelmélet, nyilvános szereplés mesterfokon, tárgyalástechnika, egyházi szónoklattan, vezetői kommunikáció, formális viták és tudományos előadások.

Képzettsége és pályája:

 • 2005-2010-ben magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész- és középiskolai tanárképzését követően diplomát szerzett az ELTE BTK-n
 • 2005-2007 latin nyelv és irodalom szakos bölcsész képzés, középkori latin filológiával kiegészítve (ELTE BTK), a klasszikus retorikával itt ismerkedett meg latin és ógörög nyelvű tanulmányai során. A klasszikus szerzők közül Cicero perbeszédeit latin, Halikarnasszoszi Dionüsziosz beszédeit ógörög nyelven tanulmányozta
 • 2007-2011 összehasonlító irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsészképzés után diplomát szerzett az ELTE BTK-n.
 • 2010-2015 Katolikus teológusképzés és diploma szerzés a PPKE HTK-n summa cum laude minősítéssel, az egyházi szónoklattannal elsősorban itt ismerkedett meg.
 • 2015 őszén egy teljes trimeszternyi kutatói ösztöndíj keretében Oxfordban tanulmányozta az Oxford-stílusú, formalizált viták világát.
 • Összehasonlító irodalomtudományból 2017-ben szerzett Ph.D. fokozatot summa cum laude minősítéssel, ugyanebben az évben katolikus teológiai licencia fokozatot szerzett a PPKE HTK-n summa cum laude minősítéssel.
 • 2011-2016 a Magyar Pszichodráma Egyesület akkreditált képzési rendjében 250 órás, saját élményű, dramatikus folyamatban képződött, majd ugyanitt, megszerezte a kétéves képzéssel járó pszichodráma asszisztensi fokozatot is. 2020 tavaszán megkezdte a 350 órás, felsőfokú pszichodrámavezetői képzést. Az ezzel járó tudást retorikatrénerként elsősorban a csoportos képzések során kamatoztatja.
 • 2013-2016-ig az MTA fiatal kutatói ösztöndíjasaként foglalkozott irodalomtudománnyal, 2017-től az ELTE adjunktusaként teszi ugyanezt, kiegészítve retorikai ismeretek átadásával a beszédművelés című kurzusok keretében.
 • 2018-2019 vendégkutatóként 12 hónapon keresztül tanulmányozta a legfrissebb kommunikációs ismereteket és prezentációs technikákat a Yale University kommunikációs képzésein:
  • Academic writing – stilisztika, beszédírás, műfajismereti képzés
  • Speaking fluently II. – prezentációs ismeretek, pitch műfaj, felkészülés a beszédre, visszacsatolástechnika, kommunikációs tréning módszertana
  • Pronunciation – a beszéd szupraszegmentális területeinek tanulmányozása (hangsúly, beszéddallam, beszédritmus, beszédszünet, artikuláció), politikai beszédek elemzése a beszéd szupraszegmentális jellemzői alapján
  • Professional Communication Skills – csoportos kommunikációs modellek, stilisztika, értekezletvezetés, interkulturális üzletkötések retorikája, kommunikáció diplomáciai helyzetekben
 • Dr. Hoványi Márton 2016-tól kezdve óraadóként (ELTE BTK, TÓK), illetve 2017 óta főállásban az ELTE egyetemi adjunktusaként oktat (ELTE ÁJK, BTK, TÓK) retorikát és irodalomtudományt a Retorikaiskolában végzett munkája mellett.

Tudományos publikációk retorikából:

 • Az illatok retorikája, Magyaróra, 2020/1–2, 29–37.
 • Miért nem fizetett Teisziasz Koraxnak a retorikai stúdiumokért, Magyar Nyelv, 2022, publikálás alatt.

Témavezetői munka retorikai témájú diplomamunkáknál:

 • Stupek Szabina, Az agresszió és pozíciószerzés retorikai elemzése. (A Mi folyik itt Gyöngyösön? videó elemzése), ELTE, Budapest, 2020, 63p. A szakdolgozat szerkesztett változata megjelent itt: STUPEK Szabina, Az agresszió és a pozíciószerzés retorikai elemezéseA jövendő tükre. Retorika a gyakorlatban – a gyakorlat retorikája, szerk. Lózsi Tamás és Tóth M. Zsombor, MNYKNT — ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2021, 116–132.
 • Ónodi Tímea, Retorika és agresszivitás. Az agresszió komplex retorikai elemzése a “Nyerő Páros” című műsor harmadik évadában, ELTE, Budapest, 2020, 37p.

Előadói tapasztalata:

 • Legfontosabb előadása: tudományos előadás a Harvard Unitversity konferenciáján 2016. október 29-én.
 • További fontos előadások: KU Leuven (2015), MTA-ELTE (2017), Columbia University/Union Theological Seminary New York, NY (2018), Georgetown University – Washington, DC (2018), Oxford University, UK (2019)
 • Tudományos Prezentációs-díj – a University of Pittsburgh-ön tartott előadásért (2019)
 • Médiaszereplések: Kossuth Rádió (2016), Karc FM (2017), ATV híradó (2017), MTVA oktatóvideó sorozat készítése az Oktatási Hivatal felkérésére (2020), Bartók Rádió (2021), Katolikus Rádió (2021), Tilos Rádió PoltKult műsora (2021. 02. 26.), Magyar Hang (2021. március 5.), Klasszik Rádió – OpeRandi (2021. március 8.), Világgazdaság (2021), HVG (2022. 06.30.), Bartók Rádió (2022. február 1.)
 • Legnagyobb létszámú közönsége: 600 fő (2005)

Bemutatkozása: