Küldetésünk

Igaz, régen, de volt idő, amikor a görögöknek a mai értelemben vett felsőfokú oktatás egészét a retorika jelentette. A középkori egyetemeken a hét szabad művészet egyikeként oktatták a retorikát. A 19. században a magyarok lakta területeken a kötelező középiskolai tárgyak egyike a retorika volt. Ehhez képest a 20. század végére a kommunikációs tréningek módszertana már amerikai importot jelentett Európának. Aki ma egyetemre járva magyarszakos középiskolai tanárnak készül, az vagy egyáltalán nem részesül retorikaképzésben, vagy egy elméleti előadásokból álló szemeszter végén írásbeli vizsgával szerezhet jegyet szónoklattanból. Nem tartozik a belépő elvárások közé a retorikai képzettség a politikusoknál, az egyetemi tanároknál, a jogászoknál és a kereskedelmi tárgyalófeleknél vagy cégvezetőknél sem.

Hiányzik-e a retorika? A válasz lemérhető az orvos-beteg kommunikáció, az egyetemi előadások, parlamenti felszólalások, perbeszédek vagy a munkahelyi vezető és beosztottja közötti kommunikáció színvonalán. 2012 őszén egy ötfős, fiatal cserkészvezetőkből álló csoport kérésére kezdtük el kidolgozni a Szónok születik kurzus tematikáját és módszertanát. A kurzust záró bemutató est végén a közönség soraiból többen is jelezték, hogy őket is érdekelné, ha lenne folytatás. A 2013-as indulás óta medikusok, politikusok, ügyvédek, prosperáló cégvezetők, fiatal kutatók egyaránt megfordultak a képzéseinken. Alkalmi beszédírásra kaptunk megbízást egy közjogi méltóságtól és partnereink közül a Legfőbb Ügyészség továbbképzésein rendszeresen kapunk felkérést arra, hogy fejlesszük a jövő perbeszédeinek retorikai nívóját.

Ennek alapján vált fokozatosan világossá számunkra is, hogy az a fajta retorikai képzés, amelyben mi gondolkodunk, hiánycikk Magyarországon. Ezt a hiányt szeretnénk pótolni a Szónok Születik Retorikaiskolával. Elsősorban azért, mert van elképzelésünk arról, hogy milyen kommunikációs területeken, hogyan lehetne fejlődést elérni. Másodsorban azért, mert mi magunk is szeretjük a retorikát. Nagyon. Szeretünk előadni, beszélgetni, tanítani, kifejezni magunkat. De legalább ennyire inspiráló számunkra az, ha elcsíphetjük a pillanatot, amikor a hozzánk fordulók ráéreznek arra, hogy az eleinte szükséghelyzetnek tűnő előadásokat maguk is élvezhetik. Sőt, az által, hogy ők örömüket lelik a beszédeikben, a hallgatóságuk is boldogabban vesz részt azokon.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyar retorikai kultúra újra életre keljen. Hogy ismét mérvadó szemponttá váljon az, ha valaki hitelesen akar képviselni egy jó ügyet, azt jól is tudja tenni. Hogy a vitáink során újra elvárhatóvá váljon a szabatos kifejezésmód és a megfelelő érvelés. Hogy a kommunikáció a kölcsönös megértést szolgálva, kevésbé ártson, sokkal inkább örömet okozzon, nem ritkán akár gyógyítson is. A csoportos és egyéni képzéseinken túl, szeretnénk honlapunkon is ezt a célt szolgálni a nagyobb érdeklődésre számot tartó beszédek elemzéseivel.