Mesterkurzus

Retorikaiskolánk legmagasabb szintű, átfogó retorikai képzése a Mesterkurzus. Jelenleg kizárólag egyénileg végezhető, egy állandó tréner kíséretével és további egy vagy alkalmanként további két tréner bevonásával. A kurzus kizárólag egyéni interjút követően kezdhető meg, amely során a jelentkező motivációja mellett haladó szintű retorikai jártasságáról győződünk meg. A haladó kurzusunkat elvégzők közül azok kezdhetik meg a képzésnek ezt a szintjét, akiket a haladó kurzus trénerei továbblépésre javasoltak. Mesterkurzusunk legalább öt és legfeljebb tizenkét hónapig tartó egyéni kísérést jelentenek. A kurzust sikeresen elvégzők professzionális kommunikátorokként alkalmasak lesznek bármely közszerepléssel járó helyzet kifogástalan retorikai megoldására. Mesternek ugyanakkor azt nevezzük, aki nemcsak önmaga képes saját, egyedi retorikai teljesítményével hatást elérni, de mások retorikai fejlesztésére is alkalmas, tehát legalább egy tanítványa is van. Elkötelezett cégvezetők, a médiában dolgozó szóvivők, kommunikációs trénerek, közszereplők, előadóművészek, jogászok, közjogi méltóságok, párvezetők, kiemelt pozícióban oktatók részére különösen is ajánljuk ezt a kurzusunkat.

A kurzus során három mesterművet kell elkészíteni. Az egyik mestermunka egy önálló előadói est, ahol egy ötvenperces előadást kell legalább százfős előadás előtt megtartania a rétornak. Az előadás utolsó harmadában rögtönözve, a közönség által választott irányban kell folytatnia megkezdett előadását. A másik mestermunka egy olyan retorikai kérdés átfogó, írásbeli vizsgálata, ami önálló publikációként honlapunk tudástára mellett egy retorikával is foglalkozó tudományos szaklapban megjelenhet. A harmadik mestermunka pedig egy saját tanítvány egyéni vagy csoportos formában való sikeres fejlesztése (szintléptetés kezdőről alapozóra, alapozóról haladóra vagy haladóról mester szintre) a mesterjelölt képzési ideje alatt.

Hogy tudok jelentkezni?

Ide kattintva minden jelentkezéshez szükséges információt megtalál.

Mesterkurzus - a retorikai beérés fázisa

Mesterkurzus – a retorikai beérés fázisa