4. Retorikai mesterképzés

Amikor egy előadó hungarikummá válik, mert összetéveszthetetlen és maradandóan értékes sokak számára, amit tesz, akkor beszélünk mesterről.

Retorikaiskolánk legmagasabb szintű, átfogó retorikai képzése a Mesterkurzus. Jelenleg kizárólag egyénileg végezhető, egy állandó tréner kíséretével és további egy vagy alkalmanként további két tréner bevonásával. A kurzus kizárólag egyéni interjút követően kezdhető meg, amely során a jelentkező motivációja mellett haladó szintű retorikai jártasságáról győződünk meg. A haladó kurzusunkat elvégzők közül azok kezdhetik meg a képzésnek ezt a szintjét, akiket a haladó kurzus trénerei továbblépésre javasoltak. Mesterkurzusunk legalább öt és legfeljebb tizenkét hónapig tartó egyéni kísérést jelent. A kurzust sikeresen elvégzők professzionális kommunikátorokként alkalmasak lesznek bármely közszerepléssel járó helyzet kifogástalan retorikai megoldására. Mesternek ugyanakkor azt nevezzük, aki nemcsak önmaga képes saját, egyedi retorikai teljesítményével hatást elérni, de mások retorikai fejlesztésére is alkalmas, tehát legalább egy tanítványa is van, aki sikerrel fejlődik a nyilvános beszédben mesterének vezetésével.

Mit fejleszt a mesterképzés?

Amíg a haladó szint arra szolgál, hogy tanítványunk teljes körű technikai jártasságot szerezzen a retorikában, addig a mesterképzés célja az, hogy minden korábbi tudásra és megszerzett készségre építve, a retorika új mestere rátaláljon egyedi és félreismerhetetlen előadói hangjára. Ennek az egyedi stílusnak a magabiztos és világos kibontása megköveteli az életkornak megfelelően érett önismeretet, a prezentációk és a megjelenés stílusának kiforrottsága mellett a professzionális beszédtechnikát, a retorika elméleti és gyakorlati ismérveinek beható ismeretét és nem utolsósorban azt a pedagógiai vagy tréneri képességet, amivel egy mester másokat is fejleszteni tud saját retorikájukban. A retorika mesterének jártasnak kell lennie minden olyan műfajban, ami nyilvánosság előtt zajlik, de birtokolnia kell a kommunikáció gyógyító képességét a magánbeszélgetéses helyzetekben is. Nemcsak a felkészülés, hanem a rögtönzés művészetét is magas színvonalon kell alkalmaznia akár tömegrendezvények felszólalójaként is. Sokakra hatni tudó emberként fontos az is, hogy a retorika mesterének füle és szeme egyaránt kiélesedett arra, hogy mások előadását is szakszerűen értékelje, illetve képes önálló, tudományos szintű megnyilatkozásokra is a retorika terén.

A mester cím elnyerésének három kritériuma

A kurzus során három mesterművet kell elkészíteni. Az egyik mestermunka egy önálló előadói est, ahol egy ötvenperces előadást kell legalább százfős előadás előtt megtartania a rétornak. Az előadás utolsó harmadában rögtönözve, a közönség által választott irányban kell folytatnia megkezdett előadását. A másik mestermunka egy olyan retorikai kérdés átfogó, írásbeli vizsgálata, ami önálló publikációként honlapunk tudástára mellett egy retorikával is foglalkozó tudományos szaklapban megjelenhet. A harmadik mestermunka pedig egy saját tanítvány egyéni vagy csoportos formában való sikeres fejlesztése (szintléptetés kezdőről alapozóra, alapozóról haladóra vagy haladóról mester szintre) a mesterjelölt képzési ideje alatt.

Kiknek ajánljuk?

Kommunikációs trénerek és coach-ok, közszereplők, a médiában dolgozó szóvivők, előadóművészek, hivatásos műsorvezetők és konferansziék (MC), kiemelt ügyekért felelő jogászok, közjogi méltóságok, párvezetők, kiemelt pozícióban oktató egyetemi vezetők, elkötelezett vállalatvezetők részére különösen is ajánljuk ezt a kurzusunkat.

A kurzusunkra jelentkezők, mint minden más egyéni folyamatunkban, a mesterképzésünkben is választhatnak a nyilvános és a titkosított képzési rendünk közül. Utóbbi esetén teljes diszkréciót kínálva a képzési folyamatáról nem adunk hírt a honlapunkon, nevét nem tüntetjük fel a végzett mestereik között, illetve mestermunkáit sem tesszük közzé felületeinken.

Kik nyerték már el a mester fokozatot?

A nyilvános kategóriában elsőként dr. Németh Zoltán prezentációs tréner, TEDx coach, a hazai, magyar nyelvű Toastmasters közösség elindítója, közismert nevén DrPrezi kezdte meg mesterképzésünket 2018 tavaszán. Beszédelemzését a 2018-as választásokat megelőző miniszterelnöki beszédéről írta, szakcikke az előadói humorról az Előadok, tehát vagyok könyvsorozat második kötetében jelent meg, mentorált tanítványa a Budapest Business Branch nevű üzleti klub tagjai közül került ki és önálló előadói estjét 2018. június 28-án, a Harmónia Palotában tartotta ezen a címen: Retorika avagy a kamaszkori önbizalom trambulinja.

Dr. Németh Zoltán alias DrPrezi

 

Prezentációs szakemberként már évek óta járom a hazai, hasonló tréningeket, új fogásokat, tudást, ismereteket keresve. Leggyakrabban két napos képzésekkel találkoztam, melyek egyszeri lendülete csak hetekig tartott. Örömmel olvastam a Szónok születik Retorikaiskola honlapján a mesterképzés lehetőségéről. Végre egy képzés, ami hosszabb távon működik és figyelembe veszi a már meglévő tudásomat is! Örülök a sok együtt töltött vibráló órának és a megszerzett ismereteknek. /dr. Németh Zoltán/

 

Hogy tudok jelentkezni?

Ide kattintva minden jelentkezéshez szükséges információt megtalál.

Mesterkurzus - a retorikai beérés fázisa

Mesterkurzus – a retorikai beérés fázisa