Thébai Retorikaklub

A meggyőzés és a meggyőzhetőség, így a retorika is a társas ember szellemi és lelki készenlétének, nyitottságának fontos mércéje. Érdemes magunk előtt tartani és megugrani.

(Aczél Petra)

1. számú retorikaklub

A Szónok Születik Retorikaiskola 1. számú retorikaklubja 2019. október 24-én alakult meg. Névválasztásukban az ókori Thébai városához nyúltak.

Miért épp Thébai? Szilassy Péter, 2020 tavaszának rektora, egyúttal a retorikaklub egyik alapítójának írása ad választ a kérdésre.

“Az 1. számú Thébai Retorikaklubot 2019. októberében öt lelkes szónok alapította meg Bodó Anikó, Ilyash György, Jakus Máté, Szederkényi Zsolt és Szilassy Péter személyében. Mi, mint alapítók a retorikaklub névválasztásakor két szempontot tartottunk a legfontosabbnak. Először is azt, hogy a név, amelyet a Retorikaklub nevének választunk méltán tükrözze az ókori szónokok örökségét és az általuk lefektetett szónoklattan alapját. Másodszor azt, hogy a város alapítástörténete kifejezze és szimbolizálja a mi alapítástörténetünket. Így vettük fel Thébai ókori görög város nevét.
A görög mitológia szerint Thébai alapítását Kadmosznak tulajdonítják. Kadmosz húga elvesztését követően (Europét Zeusz elrabolja Kréta szigetéről.) Delphoiban Apollóntól kér jóslatot a jövőjéről, aki azt ajánlja neki, hogy egy tehén fogja megmutatni neki az utat, amelyet követnie kell. Ahol a jószág elfárad, és megáll ott kell megalapítani Thébai városát. A szent helyen, ahol hálából fel szerette volna áldozni az állatot Pallasz Athénének, egy sárkánnyal kellett megbírkóznia. Kadmosz ugyan legyőzte a sárkányt, de a harc közepette az összes harcosát elvesztette. Az istennő tanácsára a sárkány fogait elvetette a földbe, amelyből harcosok keltek ki, akik egymást kezdték el pusztítani. A harcosok közül az öt legrátermettebb ember marad meg, melyek Ekhión, a „Kígyóember”, Udaiosz, a „Talajbólnőtt”, Khthoniosz, a „Földbőllett”, Hüperénór, az „Emberfeletti” és Pelórosz az „Óriás”. Végül ez az öt vitéz és Kadmosz lett Théba alapítója. Később a thébaiak e derék harcosoktól eredeztették önmagukat.
Kadmosz számunkra Dr. Hoványi Márton barátunkat és retorikatrénerünket szimbolizálja, aki eltervezte azt, hogy megalapítja a Retorikaklubunkat és elültette a „sárkányfogveteményt”, amelyből sok küzdelem során öt bátor szónok született meg. Mi, öt lelkes rétorként részt vettünk a Thébai Retorikaklub létrehozásában. Az alapítást követően, mint egy ókori görög városállam, az életünket önállóan szervezzük és formáljuk, valamint újabb bátor szónokokat segítünk és keresünk arra, hogy klubunkban az alkalmaink során kikapcsolódhassanak és fejlődhessenek.”

A Retorikaklub tagjai szeretettel várják a csatlakozni vágyó rétorokat. A csatlakozás feltétele a Szónok Születik Retorikaiskolától kapott szónoki cím, melyet az szónokképzés sikeres teljesítésével lehet elnyerni.

A klub tagjai és tisztségviselői:

  • Bodó Anikó (székfoglaló beszéd: 2019. december 5.)
  • Ilyas György (székfoglaló beszéd: 2019. december 19.)
  • Jakus Máté (székfoglaló beszéd: 2020. január 23.)
  • Szederkényi Zsolt (székfoglaló beszéd: 2020. január 9.)
  • Szilassy Péter (székfoglaló beszéd: 2019. november 21.)
Szemeszter Rektor Prefektus
2019. ősz Ilyas György Bodó Anikó
2020. tavasz Szilassy Péter Bodó Anikó

A találkozók kéthetente keddenként zajlanak.

A Retorikaklubban az a szokás, hogy minden alkalomról a klub egyik tagja egy videós beszámolót készít. A vlogger személye mindig csak utólag derül ki. 2019. őszi félévében a klubtagok Jakus Máté beszámolóját választották a legjobbnak.

1 Thought.

  1. Pingback: Retorikaklub a nappaliban | Szónok Születik

Comments are closed.