Hallgatóinknak kedvezmény

Figyelem, figyelem!

Retorikaiskolánk jelenlegi és múltbeli hallgatóinak egyaránt lehetőséget biztosít szponzorunk, a HVG kiadó, hogy november végéig 25%-os kedvezménnyel vásároljanak a Kiadó kommunikációs könyveket is tartalmazó “Menedzsment és Üzlet” kategóriájából. Akit érdekel a lehetőség, böngésszen a kínálatból és keressen minket ímélben.

today_a_reader_tomorrow_a_leader

Partnereink közé lépett a Legfőbb Ügyészség

Eleget téve a Legfőbb Ügyészség Magyar Ügyészképző Központjától érkező felkérésnek február 10-én, Balatonlellén egynapos igazságügyi retorika tréninget tartottunk harmincnyolc ügyész részére. A hosszú távú együttműködés jegyében a mai naptól partnereink között tisztelhetjük a Legfőbb Ügyészséget is.

Igazságügyi retorika

Igazságügyi retorika

Gettysburg 151 éve

151 éve, a mai napon hangzott el Lincoln híres, lakonikus beszéde. A retorika történetében azóta Gettysburgi beszédként számon tartott szöveg a mai napig érzékeltet valamit egy nemzeti gyász kihívásából. A 273 angol szóból álló beszéd és egy lehetséges magyar fordítása a következőképpen szól:

„Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But, in a larger sense, we can not dedicate — we can not consecrate — we can not hallow — this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us — that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion — that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain — that this nation, under God, shall have a new birth of freedom — and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.”

„Nyolcvanhét évvel ezelőtt atyáink ezen a földrészen új nemzetet alapítottak, amely a Szabadságtól fogant, és abban a gondolatban jött létre, hogy minden ember egyenlő.

Most pusztító polgáháborút vívunk, amely próbája annak hogy fennmaradhat-e az a nemzet, amely így fogant és így jött létre. E háború döntő csataterén gyűltünk ma össze. Azért jöttünk ide, hogy ezen a harcmezőn felavassuk a végső nyugvóhelyét azoknak, akik ehelyt az életüket adták, hogy a nemzet tovább élhessen. Ezt kívánja a tisztesség és a jóérzés.

De valójában nem a mi tisztünk, hogy felavassuk, felszenteljük, megáldjuk ezt a földet. A bátrak – élők és holtak –, akik itt harcoltak, felszentelték már helyettünk, s mi ehhez hozzáadni vagy ebből elvenni nem tudunk. A világ aligha fog arról tudomást venni vagy arra emlékezni, amit itt ma elmondunk, de amit ők itt megtettek, az sohasem fog feledésbe merülni. Nekünk, az élőknek ezért az a dolgunk, hogy folytassuk a munkát, amelyet az itt elesettek oly nemes lelkesedéssel vittek előre. Az a dolgunk, hogy véghez vigyük az előttünk álló hatalmas feladatot, hogy az itt nyugvók példája növelje elhivatottságunkat az iránt az ügy iránt, amelyért ők meghozták életük végső, legteljesebb áldozatát, és hogy szentül fogadjuk: a holtak halála nem volt hiábavaló, nemzetünkben Isten segítségével újjászületik a szabadság, és a néptől, a nép által, a népért való hatalom soha el nem tűnik a föld színéről.”

A magyar fordítás forrása: Wikipédia

A lámpaláz leküzdéséhez

A lámpaláz leküzdéséhez elengedhetetlen segítséget nyújthat:

  • az improvizatív készség fejlesztése
  • egy jól irányzott, egyszerű kezdő mondat
  • a nyugodt légzés
  • a hallgatóság mimikájából nyert pozitív megerősítés tudatos elfogadása
  • és a humor, amely a legszorongatóbb helyzetben is képessé tesz kívülről látni önmagunkat.

https://www.youtube.com/watch?v=zK33zPnftWI

Első mondat a tanévnyitón

Egy aktuális retorikai kérdésről cikkezett az Index. Önnek mi lenne a megoldása? A közhelyes tanévzáró sémáját a Moszkva tér című film örökbecsű jelenete is rögzíti a 30. és 33. perc között:

https://www.youtube.com/watch?v=8lPrF4aotPE

Hogy lehet elérni igazgatóként, hogy egyszerre legyen motiváló, mozgósításra alkalmas, ugyanakkor informatív is egy tanévnyitó beszéd? Egyszerre elérni a különböző korosztályú diákokat, a megjelent szülőket és a kollégákat komoly kihívást jelent évről évre. A jó entrée minden beszédben kulcsfontosságú.

Önnek mi lenne a nyitó mondata egy tanévnyitó beszéden?

 

Mondanivalója van? Világra segítjük.

Lehet a kiállástól és a nyilvános beszédtől félni – és lehet élvezni is.

Két ember között lehet éppen a kommunikáció a probléma  – de lehet a megoldás is.

Egy jó ötlet lehet egyedülálló – a tálalása pedig segíthet vevőre találni.

A kreativitás kiveszhetett a gyermekkorban – és rá lehet találni felnőttként is.

Ha Ön szeretne fejlődni a nyilvános beszédek és a magánbeszélgetések területén, jó helyen jár, a célunk közös.

 

Szónok születik logó