Haladó kurzus

A húsz alkalomból álló haladó kurzus célja, hogy az alapozón elért belépő haladói szintről a belépő mester szintig kísérje a rétorokat. Ez azt jelenti, hogy a megszerzett általános retorikai képzettséget (műveltség és technikai jártasság), a megindult önismereti folyamatot és az előadói gyakorlatot specifikusabb tematikával lépteti át egy következő szintre.

A haladó kurzus létszáma kisebb (3-6), mint az alapozóé, hogy még több figyelem jusson a résztvevők fejlődésére. A csoportos alkalmak ereje mellett egyre hangsúlyosabbá válik az egyéni fejlesztés és kibontakozás, ami már a mester szint felé mutat. Ez az egyszeri egyéni konzultáció mellett a csoportos alkalmak és a feladatkiadások kapcsán is dominál az alapozó kurzushoz képest. Mindezt egyrészt a korábbi közös munka és ismeretség, másrészt az első etapra időzített egyéni konzultáció teszi lehetővé.

A módszertani elemek egyeznek az alapozó kurzusban megismertekkel, azonban a tudásanyag és a szakmai elmélyültség mértéke mintegy megkétszereződik. A haladó szint megugrása egyet jelent azzal, hogy a korábban csak egyszer-egyszer kipróbált retorikai ismeretek a képzendő csoporttagok számára kigyakorolt készségekké válnak. Ha az első szint az alapvető ismeretek megismeréséről, a hallgatóság megszólításáról, az elsődleges retorikai önreflexió kialakításáról és a magabiztos kiállás megszerzéséről szólt, akkor a haladó szint valamennyi korábban tanult technikai ismeret magas szintű és magabiztos birtoklásáról, illetve az egyszerű készségek kombinálásával korábban nem tárgyalt retorikai kihívások megoldásáról szól (pl. érveléstechnika + műfajelmélet + felkészülés a beszédre + nonverbális kommunikáció + konfliktuskezelés => formális vitabeszéd).

A kurzus során a következő tematikával foglalkozunk:

 • Konferálás
 • Professzionális beszédelemzés szóban és írásban
 • Rögtönzés és történetmondás
 • Prezentációk pecha-kuchában
 • Harmadik generációs prezentáció (Prezi.com)
 • Oxford-stílusú vita
 • Popper-féle formális vita
 • Az érvelés és cáfolat verbalitása, vokalitása és nonverbalitása
 • Beszéd kamera előtt
 • Mikrofonhasználat
 • Stílusos előadói öltözék férfi és női előadóknál
 • Beszédtechnika haladó szinten
 • Speciális műfajismeret
 • Előadói humor
 • Az előadó kapcsolata saját érzéseivel a beszéd során
 • Konfliktuskezelés haladó szinten
 • A mediálás retorikája
 • Önismeret

Az alapozó kurzus egyetlen ünnepi gálaestjéhez képest a haladó szinten két, idegen közönség előtti megmérettetés vár a rétorokra. A kurzus felénél vitaestet szervezünk, amelyen formális vita keretében érvelnek egymással szemben a csoporttagok, a vita eredményét a közönség értékelése dönti el. A kurzus második gálaestje az utolsó alkalom után következik, ekkor két beszédet is kell tartania a haladó rétoroknak: az első egy előre elkészített, pecha-kucha prezentációval zajló beszéd, a második pedig egy olyan rögtönzés, amiben a téma kijelölését a hallgatóság szakértő résztvevői adják meg.

A kurzus sikeres elvégzéséről szóló tanúsítványt akkor kaphatja meg egy résztvevő, ha az alkalmak 70%-án jelen volt és mind a két bemutatóesten sikerrel szerepelt. A trénerek javaslata alapján az arra alkalmassá váló rétorok továbbléphetnek a mesterszintre. A legsikeresebb haladó szintű rétorok számára hoztuk létre a Pásztor Erika-díjat, amit a vitaest és a gálaest hallgatósága valamint a trénerek szavazatai alapján nyer el csoportonként egy fő. A Pásztor Erika-díj automatikus továbblépési lehetőséget jelent a mester szintre.