Raffaello: Az athéni iskola

Raffaello: Az athéni iskola, avagy 2000 év 2 mozdulatban

Vajon hogy festene, ha retorika legmarkánsabb alakjait láthatnánk egy időben egy teremben? Minden bizonnyal nehéz lenne a válogatás, ki is kapjon meghívót erre az idillikus találkozóra, és persze az is fejtörést jelentene, hogy milyen harapnivalót szolgáljunk fel, hisz eltérő korokból érkező, merőben eltérő ízlésű emberekkel nem lenne egyszerű dolgunk. Dömény Gábor retorikatréner és művészettörténész elemzése Az athéni iskola című Raffaello-képről, a Retorikai Newseum sorozatban.

Raffaello nem sokkal több mint 500 éve idézte meg az ókori tudományok nagyjait egy képen, az Athéni iskola című freskóján. A Retorikaiskola képzésein minden bizonnyal a legtöbbször hivatkozott rétorok szerepelnek Raffaello híres képén (persze Pál Ferin kívül), mint például Szókratész, Platón és Arisztotelész.

Vajon hogy nyilvánulnak meg ők egymás társaságában e képzeletbeli találkozón? Vajon hogy fejtik ki tanaikat egyetlen kimerevített pillanatban? Ha egy retorikai gálaesten nem is csodálhatjuk meg előadói vonásaikat, a festészettörténet egyik leghíresebb alkotásán valamelyest mégis szemügyre vehetjük retorikájukat.

Platón és Arisztotelész a kép központi részén, középen, egymás mellett helyezkednek el, ahogy épp filozófusok gyűrűjében tartanak a lépcső felé. Hogy a képen melyik-melyik, azt két szembetűnő dolog árulja el. Egyfelől kezükben tartják tanaikat: Platón Timaosz, Arisztotelész pedig Etika című munkáját fogja a kezében. Ami azonban ennél is figyelemfelhívóbban árulkodik kilétükről, azok a kezeik: a gesztusaik.

Árulkodó gesztusok

Platón határozottan felfelé, míg Arisztotelész lefelé mutat, miközben egymás felé fordítják fejüket, és eltökélten tekintenek egymás szemébe. Egy nyílt és heves, nonverbálisan zajló vitának vagyunk a szemtanúi. Platón és Arisztotelész a freskón ábrázolt kézmozdulataikkal 2000 éve mutatják a nyugati filozófia két fő irányát. Platón felfelé mutató kezével, az ég, az idea felé forduló gondolkodását fejezi ki. Ezzel szemben Arisztotelész gesztusa a föld, pontosabban a világ irányába orientáló gondolkodást foglalja magába. E két ellentétes felfogást rejtő gesztus a megismerés két lehetséges útját tárja elénk.

Platón szerint, ha körülöttünk lévő világra tekintünk, az csupán illúzió, csak egy töredéke a valódi létnek: ha meg szeretnénk ismerni a dolgok valódi mivoltát, először az adott dolog ideáját kell szemügyre venni, és csak utána láthatjuk meg annak a teljes egészét. El kell tehát tudnunk vonatkoztatni attól, amit a két szemünkkel látunk, mert amit látunk, a „felett”, azon kívül rejlik a valóság igaz természete. Ez az igazi természet szimbolikusan fent helyezkedik el, akár a nap, aminek sugarai világítják meg a dolgok igazi arcát.

Arisztotelész a vitában nem az egész éggel, vagy netán az istenekkel áll, hanem a megismerés ezen módjával, amely „felfelé” irányul. Tanai szerint Platón ideatana megkettőzi a valóságot, azaz a létezőt, és a lényeget elválasztja egymástól, márpedig Arisztotelész szerint ez elképzelhetetlen. Szubsztancia: így nevezi el Arisztotelész a létezőkben lévő lényeget, amire a megismerésnek irányulnia kell. Ennek iránya tehát a felfelé helyett sokkal inkább a lefelé, de azt is mondhatnánk, hogy befelé.

Az ég és a föld felé mutató kezek erős asszociatív hatással bíró nonverbális jelek, amelyek kontextustól függően kifejezőeszközei lehetnek például a nehézségnek, a szomorúságnak, a rossznak (lent); avagy a reménynek, a boldogságnak, a jónak (fent).

És bár a nonverbális jelek üzeneteiről a többi kommunikációs sík kontextusában lehet megfelelően következtetni, az ég és a föld felé mutató kezek gesztusaival kapcsolatban izgalmas feltennünk a kérdést, hogy vajon mire asszociálunk elsőre?

Platón és Arisztotelész tanainak kulturális hagyománya mindenképpen gazdagította e két jel jelentésének síkjait.

 

A Retorikai Newseum sorozat további részei:

A kéz gesztusai – Dr. Hoványi Márton

Szókratész, a csúf – Dr. Nagy Fruzsina

A néma és a beszélő szobrok – Dömény Gábor

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük