Mini alakzatlexikon II.

Az alakzatokat vagy szóképeket nap mint nap használjuk, de ritkán vagyunk ennek tudatában. Az alábbiakban a Retorikai Magazin Mini alakzatlexikonját mutatjuk be négy részben, mely korábban a hírlevelünkben jelent meg, Pej Andris retorikatrénerünk gondos munkája alapján. Ezek a beszédet színesítő és szemléletesebbé tevő nyelvi eszközök egyben csak nagyon hosszan tárgyalhatók, hiszen rengeteg van belőlük. Kis adagokban viszont kincset érnek. Az alakzatlexikon II. szóképei és alakzatai közül egyik-másik bizonyosan ismerős lesz, de a célunk a felismerés mellett az is, hogy a kipróbálásra, az alkalmazásra is buzdítsunk. Az első részben az alliterációval, az oximoronnal és a túlzással ismerkedtünk meg. A mini alakzatlexikon II. részében a szójátékkal, a tautológiával és az imitációval ismerkedünk meg.

Mini alakzatlexikon II.

Szójáték

A szójáték definíció szerint „azonos vagy hasonló hangzású, de eltérő jelentésű szavak váratlan társítása: egymásmellettisége, összevonása vagy felcserélése.” Sokféle megnyilvánulási módja van, és több más alakzatra is ráépülhet, de mégis érdemes önállóan szót ejteni róla, mert sokszor találkozhatunk vele a mindennapokban.

Példák

„Csak lopja a napot, meg ki tudja, mi mindent.”

(Rejtő Jenő: Az ellopott futár)

„Sok láb és sok erős kéz, mind fejetlen.”

(Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem)

Minden szinten szinte minden.”

(a Corvin Áruház szlogenje a hetvenes években, Romhányi József alkotása)

„Nem bántja a szemét?”

(Pap Tibor plakátja, 1983)

Köznyelvi példák:

– lementem a boltba kenyér

– ajándék csónak ne nézd a lapát

Mire jó?

Meghökkenti a befogadót, figyelemfelkeltő, sok esetben pedig még gondolkodásra is ösztönöz, amennyiben megfejtést vár a hallgatótól. Sokszor hordoz iróniát vagy humort.

Gyakorlási lehetőség

Spontán művelése átlagon felüli intellektust és szókincset követel. Gyakorlása mindenképpen fejleszti a kreativitást. Közvetett gyakorlási mód a szókincsbővítés, például olvasással, illetve a tudatos keresés, felismerés újságcikkekben, versekben, zeneszövegekben (Geszti Péter dalszövegei például hemzsegnek a szójátékoktól). A közvetlen gyakolási lehetőség legkönnyebb esete, ha azonos alakú, de eltérő jelentésű szavakkal játszunk.

Pl. Jó nektek, hobbitok, hogy a munkátok a hobbitok.

Tautológia

A tautológia vagy szószaporítás valamely fogalomnak azonos jelentésű szavakkal való ismétlése, vagy ugyanannak a szótőnek eltérő toldalékokkal (akár különböző szófaji minőségben) történő megismétlése. A görög szó jelentése: ’ugyanannak mondása, kifejezése’.

A tautológia gyakori a köznyelvben és a sajtónyelvben is, ilyenkor többnyire stilisztikai cél nélkül történik az ismétlés, így stílushibának tekintjük.

Példák

„Én vagyok, aki vagyok.”

(Biblia, Kivonulás Könyve, 3, 14)

„Szöveg – párbeszéd vagy dialógus – formájában csak akkor került a

történetbe, ha az esemény a képről már semmiképp nem olvasható.”

(Sajtónyelv. 2006)

„Most úgy nézek egy idegen arcot,

mintha sose harcoltam volna harcot.”

(Márai Sándor: Ének)

Köznyelvi példák:

– az üzlet az üzlet

– a család az család

Mire jó?

A tautológia természetesen nem minden esetben tekinthető vétségnek, alkalmanként él vele az irodalom is, például komikus vagy műveletlen alak jellemzése céljából, vagy a nagyobb nyomaték kedvéért. Az egyszerűség mellett fokozásra is alkalmas, illetve tudatos használat esetén képes felkelteni a figyelmet, elgondolkodtatni is.

Gyakorlási lehetőség

Az elsajátítás legegyszerűbb módja, ha az észlelést, a felismerést gyakoroljuk. A köznyelvi példákhoz hasonlóan megpróbálhatunk magunk is megalkotni újabb változatokat.

Imitáció

Ha már a fenti beszédelemzésben szerepel, akkor adja magát a helyzet, hogy e hónapban az alakzatok közül az imitáció kerüljön sorra. Az imitáció az antikvitásban a retorikai és a költői mesterség elsajátításának módja, a beavatás eszköze, a beavatottság jele volt. Úgy tartották, hogy ez a képesség hozzátartozik a mesterségbeli tudáshoz (ars), ehhez társul a tehetség (ingenium) és a folytonos gyakorlás (usus).

Az imitáció olyan alakzat, amelyben egy mítosz vagy más irodalmi minta célzatos követése történik. Három lényegi eleme van: a mintával való hasonlóság, a hasonlóság révén a minta jelenvalósága és az azzal való versengés.

Példák

Eredeti:

„Harminckét éves lettem én –

meglepetés e költemény

csecse

becse:”

(József Attila: Születésnapomra)

Imitációk:

„Akárhány éves lettem én,

Nem segített jótétemény.

A kéz

nehéz”

(Székely Dezső: Születésnapomra)

„Vagyok a vödör – szállj, dalom –

Ki szomjúság és fájdalom

alól

dalol.”

(Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen – A Bús, Piros Vödör dala)

Mire jó?

Az imitációnak nagy haszna van a kifejezőképesség fejlesztésében. Hatása abban rejlik, hogy az összevetés során az időben, térben távol eső dolgok felidéződnek, jelenvalóvá lesznek, különbségük pedig a befogadó értékítéletét teszi próbára. Az imitáció a felfedezés örömét váltja ki az emberből. Ezért az igénytelen másolás, mivel megfosztja a befogadót a felfedezés örömétől, nem imitáció. Ha a befogadó nem ismeri az imitált művet, a kívánt hatás is csorbul.

Gyakorlási lehetőség

Szuper kihívás már az is, ha a fentiekhez hasonlóan imitált verseket keresünk és találunk. Tágabban értelmezve nem csak a költészetben létezik az imitáció. Jó gyakorlás lehet más emberek vagy színészek jellegzetes mozdulatainak, szavainak, mondatainak, hangszínének utánzása.

alakzatlexikon II.

Photo by Johan Godínez on Unsplash

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük